Doradztwo Edukacyjne Dorosłych

Baza edukacyjna

Składamy na Państwa ręce pierwsze wydanie informatora edukacyjno-szkoleniowego. Zawarta w nim oferta jest dostosowanego do obowiązujących trendów branżowych na wielkopolskim rynku pracy na bieżąco monitorowanym przez naszych doradców edukacyjnych. Przedłożone w informatorze oferty w formie szkolnej oraz pozaszkolnej (kursy i szkolenia) idealnie wpisują się w koncepcję kształcenia ustawicznego oraz w znacznej mierze ułatwiają proces przekwalifikowania się i bardziej elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy.

Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne jak i elastyczność jednostki na rynku pracy stają się istotnym czynnikiem rozwoju. Kształcenie ustawiczne i umiejętność dostosowania się do potrzeb panujących na lokalnym rynku pracy stają się wymogami cywilizacyjnymi i zarazem wielkim wyzwaniem. Dla jednostki stanowią szansę na efektywne funkcjonowanie we współczesnym świecie, kreowanie przebiegu własnego życia, a także stają się czynnikiem warunkującym utrzymanie się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Projekt "Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim" i stworzona w jego ramach niniejsza publikacja stanowią odpowiedź na potrzeby korelacji pomiędzy systemem kształcenia ustawicznego i dostosowania go do aktualnych potrzeb rynku pracy poprzez monitoring oferty kształcenia. Zwracają również uwagę na fakt, że na lokalnym rynku pracy widocznie wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę natomiast maleje popyt na pracowników o niskich kwalifikacjach i niewystarczającym przygotowaniu. Nieustannie podnoszone i uzupełniane kwalifikacje pozwalają jednostce na poprawę i ugruntowanie swojej pozycji na rynku pracy, a co za tym idzie, podniesienie swoich dochodów i podwyższenie standardu życia. Edukacja ustawiczna może stać się odpowiedzią na bezrobocie, niskie zarobki oraz problemy związane z przystosowaniem się do potrzeb dzisiejszego rynku pracy. Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro.