Doradztwo Edukacyjne Dorosłych

Aktualności

Kolejna edycja Mini Targów w Rokietnicy

II edycja Mini Targów w Rokietnicy odbędzie się dnia 17 marca 2014 r. w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich przy ul. Szamotulskiej 24. W ramach Targów pragniemy przybliżyć mieszkańcom Rokietnicy i okolic ofertę wielkopolskich instytucji szkoleniowych.

Wszystkich zainteresowanych kształceniem i podnoszeniem swoich kwalifikacji serdecznie zapraszamy!

Mini Targi w Kórniku

Miło nam poinformować, że dnia 19 lutego 2014 r. w Kórniku w Zespole Szkół przy ul. Poznańskiej 2 o godzinie 1000 odbędzie się pierwsza edycja Mini Targów.

Na targach oprócz Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania zaprezentują się instytucje szkoleniowe, które będą służyć pomocą przy wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia. Ponadto wszyscy uczestniczy będą mieli okazję skorzystać z porad i wsparcia naszego doradcy edukacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Spotkanie w Kórniku - nowy termin

Informujemy, że spotkanie informacyjne w Kórniku w Zespole Szkół przy ul. Poznańskiej 2, zostało przełożone na 21 stycznia 2014 r. na godzinę 1000. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Spotkanie w Rokietnicy

Wychodzimy naprzeciw młodzieży, która w dobie szybkich zmian zachodzących na rynku pracy ma większe zapotrzebowanie na posiadanie informacji dotyczących pracy, kształcenia oraz możliwości przekwalifikowania się.

Związku z powyższym, kolejne spotkanie informacyjne, które zaplanowane jest na początku roku odbędzie się w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie w Kórniku

W najbliższym czasie nasi doradcy wybiorą się na kolejne spotkanie informacyjne, tym razem spotkanie zaplanowane jest w Zespole Szkół przy ul. Poznańskiej 2, w Kórniku 7 stycznia 2014 r. o godzinie 1000. Serdecznie zapraszamy!