Doradztwo Edukacyjne Dorosłych

Doradztwo
Edukacyjne DorosłychSzansą na rynku pracy w powiecie poznańskim

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu realizuje projekt w ramach działania 9.6. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

  • Brak Ci motywacji do działania?
  • Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, ale gąszcz ofert w zakresie kursów i szkoleń dostępnych na rynku przeraża Cię?
  • Nie wiesz, które z dostępnych kursów i szkoleń mogłyby Ci pomóc w znalezieniu lepszej pracy?

Jesteśmy tu po to, by odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiać wątpliwości

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkujących powiat poznański, w wieku 18-64 lata.

Mogą to być zarówno osoby uczące się, pracujące jak i bezrobotne.

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu realizuje projekt “Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.